Antiretrovirals

  1. Tenofovir Tablets 300mg
  2. Adefovir Tablets 10mg
  3. Entecavir Tablets 0.5mg
  4. Entecavir Tablets 1mg
  5. Lamivudine 150 mg & Zidovudine USP 300 mg Tablet
  6. Lamivudine Tablet 150 mg
  7. Zidovudine Tablets USP 300 mg